Cá Thát Lát rút xương 170k/kg (3 con-4 con/kg)

Code: MS001
Giá: 170,000đ
Giá KM: 140,000đ
Đây là nội dung mô tả cho, khách hàng có thể cập nhật lại trong phần quản trị cho phù hợp với lĩnh vực của mình

Đây là nội dung mô tả cho, khách hàng có thể cập nhật lại trong phần quản trị cho phù hợp với lĩnh vực của mình